Official

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir lügat olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “görev” veya “iş” medlulına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet anlayışlerinde kullanılırdı.

Orantı Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tarif etmek muhtevain kullanılmaya esaslandı. Bu görevliler, örneğin mevki daireleri veya kiliselerde çeşitli anlayışlerle mesuliyetli olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyettar bir konumda mevcut herhangi bir kişdobra tarif etmek muhtevain kullanılmaya esaslandı. Günümüzde, “official” kelimesi ekseriyetle hükümet, spor veya iş dünyası gibi resmi bir konumda mevcut kişsonra veya kurumları tarif etmek muhtevain kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, lügat resmi veya salahiyettar bir konumda mevcut herhangi bir kişdobra tarif etmek muhtevain kullanılmaya esaslamıştır.