Kayseri

Ancak, bu gidiş çarşının tahribatını hızlandırdı. Okkalı kış şartlarında burasını müdafaa olanakı olmadığı sinein çarşıdaki yıkılmalar arttı. Bunun üzerine 1980’li yıllarda burada yeni baştan bir tamir programı uygulamaya konuldu.